Tietosuojaseloste

Kaunis Coton EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Kaunis Coton asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterinpitäjä

Kaunis Coto (Y-tunnus: 2933755-5)
Yhteyshenkilö: Minna Palokoski
Puhelin: +358503490128
Sähköposti: minna@kauniscoto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään Kaunis Coto-verkkokaupan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Lisäksi tietoja käytetään markkinointi- ja verkkokaupan kautta ostettujen tuotteiden toimitustarkoituksiin.

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, toimitus- ja/tai laskutusosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite tilaushistoria sekä Internetin yhteyskäytäntöosoite.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkin palveluntarjoajistamme saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehditaan palveluntuottajan toimesta tietoturvasta ja tietojen käsittelystä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.